Information om området

Meikos områdeshelhet består av områden som upprätthålls av Kyrkslätts kommun och Forststyrelsen. Meikos naturskyddsområden ligger på nordvästra sidan om Kyrkslätts centrum, runt sjön Meiko.

Leder

Kuikankierros 3,2 km
Från parkeringsområdet till sjön Meiko och runt Näseudden. Leden är markerad med röda romber i terrängen.

Kotokierros 4,4 km
Från parkeringsområdet till sjöarna på högplatån: Korsolampi, Immerlampi, Kakarlampi, Kotolampi och Mustjärvi.
Längs leden finns en eldplats och en tältplats. Leden är markerad med gröna romber i terrängen.

Meikonkierros 8,3 km
Från Kuikankierros runt sjön Meiko, längs leden finns en eldplats. Leden är markerad med gula romber i terrängen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Meiko är inte tillgängligt för rörelsehindrade. Områdets leder är naturstigar som går över berg. Stigarna är ställvis steniga och har rötter och höjdskillnader.