Information om området

I anslutning till parkeringsplatsen vid Nordsjötoppen finns två infocontainrar där du hittar information om området. Dessutom finns där parkeringsinformation, ett torrdass samt bord där du till exempel kan äta din matsäck. Från parkeringen går det en 800 meter utstakad led till start- och slutpunkterna för naturstigarna där ett konstgjort pass av natursten har skapats. Passet ska bara beundras på avstånd. Det håller inte att klättra på.

Naturen på Nordsjötoppen är mångsidig och flera fågelarter häckar på området. För att fåglarna och djuren ska få ha lugn och ro ska du bara röra dig längs naturstigarna.

Cykling passar sig inte på Nordsjötoppen, av flera anledningar. Många av lederna är smala och steniga. På grund av slitaget glider jorden lätt ner i synnerhet vid de brantare partierna och det är inte enkelt att reparera stigarna. Det är förbjudet att cykla på naturstigarna.

Leder

Det finns två naturstigar på området.

Jukkas stig 1,3 km: Leden låter besökaren bekanta sig med öppna vyer från Nordsjötoppens högsta punkt. Höjdskillnaderna är stora och stigarna är på en del ställen mycket branta och steniga.

Pirjos stig 1,1 km: Leden tar besökaren genom ett storslaget pass och blommande ängar. Leden är rätt så jämn och lättframkomlig.    

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På området finns såväl lättframkomliga servicevägar som steniga och smala stigar.