Information om området

Uuvis område består av Sandös norra del samt Sandökobben. Klippudden på öns västra sida utgör den bästa landstigningsplatsen. På uddens norra strand finns förtöjningsringar och -bojar. I vattnen kring ön finns grynnor och därför behöver du sjökort. På friluftsområdet finns två eldplatser och två toaletter.

Sandö representerar skärgårdsnatur och skärgårdslandskap när de är som vackrast. Naturen på ön är även känslig och för att ön också i framtiden ska kunna bevaras i nuvarande skick krävs det att besökarna tar sitt ansvar för naturens värde.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Norra Sandö har ingen service för rörelsehindrade. Den tämligen jämna terrängen gör det förhållandevis lätt att röra sig på ön, men marken utgörs till största delen av mjuk sand.

Tilläggsinformation

Man kan njuta av naturen på Norra Sandö genom att leta efter skatter med hjälp av en sjörövarkarta som finns här.

Inom ett litet område i Pellinge skärgård ligger tre av Uuvis friluftsområden: Norra Sandö samt därifrån norrut Brokholmen och Bredholmen.