Information om området

Den bästa platsen att gå i land är en berghäll som ligger i områdets norra del, men området har en del grund som man bör väja för. Infotavla och två eldplatser samt toalett finns nära landstigningsplatsen. Med en liten båt kan man gå i land också på den södra sidan av ön.

Det finns gott om båtramper i närheten på fastlandet bl.a. i Sibbo i Kalkstrand och Spjutsund. Direkt väster om Onas ligger Helsingfors stads rekreationsområde Brunnskär med sin hamn.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Onas är på grund av landstigningsförhållandena och terrängens särdrag inte ett lättframkomligt besöksmål.

Tilläggsinformation

Pörtö, som är ett av Uuvis friluftsområden ligger ca 9 km åt sydväst. Från Onas är det ca 11 km till Kervo stads rekreationsområde Nikuviken och ungefär 20 km till Emsalös nordliga udde, Stornäsudden (Uuvi).

I skärgården vid Onas finns det många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vårdbiotoper samt fornlämningar, såsom jungfrudanser (labyrinter) och en stenring. I skärgårdens vatten har man även hittat vrak av många träfartyg. Fornlämningarna är skyddade enligt lagen om fornminnen. På Rönnskär (2 ha), som hör till Uuvis område, finns ett farledskummel som är byggt år 1905.