Information om området

Det går att sjösätta kanoter och kajaker vid en liten sandstrand inne i en vik, som ligger i områdets södra del. Resten av strandlinjen är stenig.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stigen från parkeringsplatsen till eldplatsen är bred, men tämligen sluttande. Resten av området är inte heller lättframkomligt.

Området plogas inte på vinter.

Tilläggsinformation

Rätt nära Onkimaanjärvi friluftsområde till nordväst ligger Liesjärvi och Torronsuo nationalparker. En gren av Tavastlands Ilves-vandringsled går igenom Onkimaanjärvi.