Information om området

Östholmen får fritt användas av alla. På friluftsområdet finns det grillmöjlighet, bord och bänkar samt toaletter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen är inte tillgängligt för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

Friluftsholmen Furuholmen ligger alldeles intill.