Information om området

Det är lätt att hitta till Palakoski. Området ligger ca 9 kilometer från Veikkola invid gamla Åbovägen och de sista 5 kilometrarna utgörs av en sandväg som är i gott skick. Vid parkeringsplatsen finns en toalett och en infotavla.

Man bekantar sig bäst med området genom att vandra Palakoskenkierros-leden. Den för vandraren över tre berg, längs med den lummiga Palokoski och Palojärvis strand. Rundan är en 4,3 km lång cirkelformad led utmärkt med orange färg. Start- och returpunkten ligger vid parkeringsplatsen. Palakoskenkierros är en krävande led (Vaativa reitti) som går längs en smal, icke belagd skogsstig som ställvis kan ha stenar och rötter. Leden har stora höjdskillnader. Bergen är hala när de är våta. Från Palakoskenkierros går det trappor upp till Mummusalis utsiktsplats. Leden upp till utsiktsplatsen är skyltad från rundan.

Man kan även ta sig till Mummusalis utsiktsplats direkt från parkeringsplatsen längs en utmärkt led. Leden är 1 km lång och utmärkt med rosa färg. Från rastplatsen öppnar sig ett landskap mot Palojokis dalgång i riktning mot kvällssolen. Leden är medelsvår (Keskivaativa reitti). Början består av en vägetapp som övergår i en smal skogsstig som ställvis har stenar och rötter. Leden har små höjdskillnader men inga branta stigningar eller nedförsbackar. Från utsiktsplatsen kan man ta sig ned för en brant backe och trappor för att beundra Palokoski, som strömmar fram nedanom berget.

På Mummusalis bergsvägg finns gamla borrbultar, vars ålder, kondition och användarsäkerhet inte är kända för Uuvi. Därför rekommenderar vi att de inte används.

Vägen och parkeringsplatsen plogas på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har ingen service för rörelsehindrade. Lederna i Palakoski är smala skogsstigar som ställvis är bergiga, steniga och fulla av rötter. Alla leder har höjdskillnader, även de kortaste och lättaste lederna.