Information om området

Esbo stad äger ungefär hälften av Pentala. På sommaren kommer man med ruttbåt till Skärgårdsmuseets brygga som ligger på den nordöstra stranden.

Det finns 10 bryggplatser för egna båtar vid Skärgårdsmuseets brygga. Förtöjning är tillåten i fyra timmar. Det är inte tillåtet att övernatta vid bryggan eller på ön.

Det faktum att Pentala är ett naturskyddsområde begränsar användningen av ön. Det är förbjudet att göra upp eld och röka tobak på Pentala. Det är inte tillåtet att gå i land med motorfartyg vid Diksands sandstrand. Paddlare kan däremot gå i land på sandstranden.
Lämpliga platser för ett dopp är Diksands sandstrand och Pentalasjöns nordöstra del.

Leder

Naturstig cirka 2,3 km.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Skärgårdsmuseets gårdsområde och en del av byggnaderna är tillgängliga för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

På Pentala visar det maritima Esbo sina bästa sidor. I skärgårdsmuseet kan man bekanta sig med skärgårdslivets många sidor: boende, arbete, villaliv och fritidssysselsättning. Skärgårdsmuseets museiområde består av över tio olika byggnader. Den äldsta av dem, fisketorpet, byggdes i början av 1790-talet.

På ön finns också skärgårdsrestaurangen Paven.