Information om området

Piilolammi i Hyvinge har goda förbindelser från många håll. Från parkeringsplatsen förflyttar man sig till sjöns strand längs med en lättframkomlig led. Längs vägen finns ett träskjul, från vilket man kan nappa med sig en famn med ved för att göra upp eld. Det finns en tillgänglig eldplats vid Piilolammis strand. Man kommer nu lätt till stranden med barnvagn eller rullstol.

Piilolammi är en smal, djup skogssjö, som är rätt frodig men som ändå har tämligen rent vatten. På Uuvis område vid den södra ändan av sjön finns även en brygga, som möjliggör simning.

Runt Piilolammi går Hyvinge stads naturstig som startar vid Piilolammis parkeringsplats. Naturstigen är 2,3 km lång och dess tavlor berättar om områdets natur och historia. Naturstigen klassas som krävande eftersom den har stora höjdskillnader och ojämn botten. Tilläggsuppgifter om naturstigen

Vid sjöns östra strand ligger den enda byggnaden i området, en f.d. skogsarbetarstuga, som nu är en privat sommarstuga. Stigen går på skogssidan av gårdsplanen och strandbastun.

Piilolammi hör till det 20 kvadratkilometer stora Kytäjä-Usmi–strövområdet, vilket betyder att man kan göra en mycket längre tur i områdets skogar om man så önskar. Kytäjä-Usmis mångsidiga friluftsleder, skidspår och eldplatser upprätthålls av Hyvinge stad och det finns goda förutsättningar att röra sig i naturen och göra utflykter alla årstider. Två av stadens friluftsleder tangerar Piilolammi: ”Kahden piilon kierros” och ”Kolmen lammen kierros”. Tilläggsinformation om friluftslederna och skidspåren.

Alldeles i närheten av parkeringsplatsen finns det bra boulderingplatser för dem som gillar att klättra.

Vägen och parkeringsplatsen plogas på vinter. Vedunderhåll även på vintern.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det finns en tillgänglig eldplats vid Piilolammis strand. Från parkeringsplatsen är det ca 500 meter till stranden. Man går först en bit längs en sandväg och sedan längs med en lättframkomlig grusbelagd led. För att komma till stranden är man tvungen att ta sig över en liten träbro, men precis som resten av leden är även bron lämplig för barnvagnar och rullstolar. Det finns också handikapputrustad toalett i området.

Tilläggsinformation

Kytäjä-Usmi, som är ett undantagsvis stort skogsområde i södra Finland, valdes år 2017 till en av Finlands 100 naturpärlor. Det består av en mosaik av små sjöar, skarpskurna klippor och djupa pass. Området ligger i en forntida vulkankrater och därför finns där gabbro, vilket är en hållbar stenart typisk för området. Denna s.k. ”svarta granit” som speciellt används till byggnader och gravstenar har i tiderna brutits i områdets många stenbrott. Ett av stenbrotten ligger vid Piilolammis östra strand. En del av Kytäjä-Usmi är naturskyddsområde.