Information om området

Det finns flera startplatser till området på Porkala udd och de ligger vid de tre utmärkta lederna. Dragets stig ligger på den lugnare nordvästra spetsen av udden, Telebergets slinga i mitten av området leder vandraren till en panoramautsiktsplats på områdets högsta berg och Pampskatans tripp leder till bergsstränderna vid uddens sydspets. Längs alla rutter finns flera rastplatser med eldplatser och toalett. Det är rekommenderat att använda de utmärkta baslederna för att förebygga slitage i terrängen. Till utsiktsplatån, tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, färdas man längs en utmärkt rutt.

På Porkala udd är det rekommenderad att tälta i närheten av officiella kokskjulen. På Lähteelä friluftsområde är tältning avgiftsbelagd.

Vägar och parkeringsplatserna plogas på vinter. Vedunderhåll även på vintern.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På Porkala udds västra sida, i närheten av rastplatsen Ejdern, finns en tillgänglig utsiktsplattform dit man kan ta sig via en väg. Den ligger cirka 100 meter från parkeringsplatsen. I närheten av parkeringsplatsen finns även en handikapputrustad toalett. Eldplatsen Ejdern är inte tillgänglig för rörelsehindrade.

I övrigt är topografin på Porkala udd varierande och områdets stigar har stora höjdskillnader. Stigarna går delvis på sluttande berg, vilket det lönar sig att beakta speciellt vid fuktigt väder.

Tilläggsinformation

Områdeshelheten på Porkala udd består av områden som är i Uuvis/Forststyrelsens, Kyrkslätts, Vandas och Nurmijärvis besittning. Områdeshelheten sköts och upprätthålls i samarbete året runt. I närheten finns dessutom Källviks friluftsområde som ägs och upprätthålls av Helsingfors stad.

Statens områden på Porkala udd kommer att inrättas som naturskyddsområde och även det område som Uuvi äger hör till denna helhet. En del av kommunernas områden har redan blivit naturskyddsområde. Hela området som kommer att inrättas som naturskyddsområde kan redan ses på kartan.

Uuvis område inkluderar inga vattenområden.