Information om området

Rönnskären är en ögrupp som består av Östra Rönnskär, Västra Rönnskär, Hallonklobben och ett antal små kobbar. Man kan bekanta sig med holmarnas natur och historia på en två kilometer lång naturstig.

Det finns kokskjul på båda holmarna. Rönnskären har många bra badplatser och -stränder. Det finns också en naturiststrand.

På Rönnskärs friluftsområde får man endast tälta på Östra Rönnskärs tältområde.

I båthamnen finns det 24 bomplatser och 21 bojplatser samt en tömningsanordning för septiktankar. Hamnavgiften för båtar som övernattar och för tält är 17 €/dygn.

Fågelbeståndet på Rönnskären är mångsidigt. Kobbarna är fridlysta under häckningsperioden 1.4–15.8. Det är då förbjudet att gå i land.

Aktuell information om badvattenkvaliteten finns här.

Leder

Stig på Östra Rönnskär 2,8 km: Naturstigen går på både västra och östra holmen.

Etappen på västra holmen är 1,8 km och på den östra holmen är den 1 km. Stigen har svårframkomliga bergspartier som inte är markerade i terrängen. Observera att bergen är hala när det regnar. Man kan låta bli att gå bergspartierna och välja att endast gå längs stigarna.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade men en del av lederna är lättframkomliga.

Tilläggsinformation

Det går att hyra bastun på Rönnskär.

Restaurangen Ravintola Pihlajasaari bedriver verksamhet på området.