Information om området

I Salmi finns flera markerade friluftsleder som är allt från ett par kilometer till tio kilometer långa. Under vintrar med mycket snö dras skidspår i området. I Salmi kan man också hyra fatbikes.
Det finns flera restplatser och kokskjol vid leder.

Leder

Markerade friluftsleder belagda med stenmjöl 24 km, passar också för cyklar och rullstolar, stigar med naturbotten på vintern som skidspår 3 km, 4 km, 6 km och 10 km

Naturstigar i Salmi.

Kartanotontun kierros
Kartanotontun kierros är 1,5 km lång och markerad med orange färg. Den går igenom många slags naturtyper och i varje naturtyp bor ett sagoväsen. Längs färden finns även platser för lek, en badstrand och en korvgrillningsplats. Stigen slutar vid lekplatsen bakom friluftsstugan.

Paavon polku
Paavon polku (1,6 km) är markerad med blått. Den går i strand-, ängs- och skogslandskap. I Lammasniemi finns en rastplats. Paavon polku riktar sig till skolelever, familjer och äldre personer. Den är relativt kort och lätt och passar även för dem som rör sig lite långsammare.

Tapion taival
Tapion taival är ungefär 10 km lång och markerad med grönt. Man kan gå hela stigen eller ta en genväg vid Iso-Parikka. Tapion taival går i skogs-, myr och strandlandskap. Lägerelds- och badplatserna finns vid Iso-Parikkas och Pikku-Parikkas stränder. Tapion taival passar raska vandrare med god kondition i alla åldrar och den är i sin helhet lättframkomlig.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Lederna går huvudsakligen på friluftsleder med hård botten/botten för skidspår men terrängen är backig och en del av backarna är långa och branta.

Tilläggsinformation

I friluftsområdet i Salmi betjänar caféet Nuuksion pohjoinen portti. På Salmijärvis strand betjänar en bokningsbar bastu med gillestuga och en strandbastu. På vintern är det möjligt att vinterbada dagligen. På området finns också ett område för husvagnar.