Information om området

I samband med parkeringsplatsen finns en infotavla och i närheten en toalett. Från parkeringsplatsen går stigar till sandstranden och till skogens fina blåbärsställen.

Området plogas inte på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har inte service för rörelsehindrade. Terrängen i Sandviken är dock tämligen jämn och för det mesta är stigarna med sandbotten breda, så det är lätt att ta sig till sandstranden och den övriga skogen.