Information om området

Sibbo Storskogs nationalpark ligger på tre kommuners område – Sibbo, Vanda och Helsingfors. I Sibbo Storskog rör sig ofta massor av ivriga friluftsmänniskor och de populäraste parkeringsområdena kan stocka sig. Friluftstjänster och parkeringsplatser finns på olika håll i Sibbo Storskog och man kan också med kollektivtrafiken ta sig till många platser där man kan börja sin utflykt. Man kan med fördel prova på olika sätt att närma sig Sibbo Storskogs ödemarker och vandringsstigar.

Busshållplatser och länk till HRT:s ruttguide finns på kartan.

På det största parkeringsområdet vid Knutersvägen ryms 160 bilar. Alla parkeringsområden med ankomstanvisningar finns på kartan.
Man kan röra sig till fots, åka skidor, ro, paddla och cykla i Sibbo Storskogs nationalpark. När man cyklar bör man använda tydliga stigar och ta hänsyn till andra som rör sig i området.

Nationalparken är ett naturskyddsområde där allemansrätten inte gäller. När man gör utflykter i Sibbo Storskogs nationalpark bör man alltid bekanta sig med områdets regler och begränsningar.

Före utflykten är det skäl att kolla aktuell information om Sibbo Storskogs nationalpark.

Leder

Byabäckens naturstig
Stigens längd är 1,4 km, som rundslinga 2,1 km. Utmärkt i terrängen med orange markering på träden.
Naturstigen går genom Byabäckens skogar och slutar bredvid betesmarkerna vid Västervägen. Därifrån är det ungefär 700 meter längs vägen till parkeringsområdet (gena inte över odlingarna).

Kalkbrännarens stig
Leden är 4,8 km lång. Den är utmärkt i terrängen med grön-vita markeringar. Leden går i krävande terräng och på de brantaste platserna finns trappor. Leden går i åker- och skogslandskap igenom ett traditionellt kalkstensbrotts- och lantbruksområde. Man har brutit och bränt kalk på området.

Flatberget-Storträsk – en krävande, tillgänglig led
Leden är 1 km lång/riktning. Den breda grusbelagda vägen går i skogslandskap från parkeringsplatsen till stranden vid Storträsk. Längs leden finns långsluttande backar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Vid Storträskets strand finns ett kokskjul som är tillgängligt för rörelsehindrade, ett tillgängligt trälider och en handikappanpassad torrtoalett. En krävande tillgänglig led går från Flatbergets parkeringsområde till Storträskets strandområde.

Tilläggsinformation

Hanaböle träsks friluftsområde är en bra startpunkt till Sibbo Storskog. Från friluftsområdet kommer man till nationalparken via en imponerande gångbro.