Information om området

Holmarnas blomsterängar charmar besökarna och lokalbefolkningen – det vill säga fjärilarna. Små och stora lövträd erbjuder boplats åt fyrbenta och bevingade djur, såväl grävlingar som fladdermöss, näktergalar och berguvar. Från Skanslandets högsta punkter öppnar sig fantastiska vyer såväl ut över havet som över det närliggande Sveaborg och hela Helsingfors.

På Skanslandet och Kungsholmen bör man gå längs lederna. Utanför lederna finns stup, konstruktioner som kan rasa samman och i jordmånen finns det ännu sprängämnen efter sprängämnesolyckan 1937. Södra delen av Skanslandet är stängd av säkerhetsskäl och tillträde dit är förbjudet. Att gå i land på det stängda området är förbjudet under hot om straff.

Lämpliga och tillåtna landstigningsplatser för paddlare är utfärdshamnen i Torpedolahti eller Vallisaaren luotsinpihalaituri och sandbukterna bredvid Luotsintalo.

Med båt kan man ta i land vid den avgiftsbelagda utfärdsbryggan i Torpedonlahti.

Sjöbussen till Skanslandet.

Anvisningar och regler för Skanslandet och Kungsholmen.

Före utflykten är det skäl att kolla aktuell information om Skanslandet och Kungsholmen.

Leder

Kungsholmensrundan: Leden är 2,5 km lång. Längs leden finns informationstavlor.
Aleksanderrundan: Den tre kilometer långa leden går runt Skanslandet. Längs leden finns informationstavlor.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Skanslandet är inte tillgängligt för rörelsehindrade. Områdets leder är lätta men det finns stora höjdskillnader och branta stigningar. Bredvid huvudbryggan vid Luotsitalo finns en torrtoalett som kan användas av en rörelsehindrad med hjälp av en assistent.

Tilläggsinformation

Citynature-sidan har omfattande information om Skanslandet och Kungsholmen.