Information om området

Områdena i Smedjebacka och Tali svämmar över av platser som är värdefulla både tack vare sina naturvärden och sin historia. Skyttegravarna i Smedjebacka går runt Patterimäen kallio där det finns bunkrar och lagringsgrottor. Det är en av de mest välbevarade landfästningskedjorna i Helsingfors.

Smedjebackas och Talis friluftsområden kan nås från många olika riktningar och man kommer med många busslinjer till busshållplatser i närheten.

Det finns skidspår på området vintertid. Aktuell information om skidspåren.

Leder

Batteribackens naturstig går runt Patterimäki och gör en avkrok till kullens krön. Naturstigen är en dryg kilometer lång och den kan lätt kombineras med Mätäjoen ja Talinpuutarhan kierros. Leden är lättframkomlig och den går att gå med barnvagn. Noggrannare uppgifter om naturstigen.

Naturstråket vid Rutiån och Tali koloniträdgård: Denna 1,8 km långa friluftsled börjar vid Strömbergs park, vid Helsingfors enda naturliga vattenfall. Mätäjoen ja Talinpuutarhankierros är liksom Patterimäen luontopolku en lättframkomlig led även för dem som rör sig med barnvagn eller rullstol. Noggrannare uppgifter om naturstigen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Naturstråket vid Rutiån och Tali koloniträdgård passar dem som rör sig med rullstol.