Information om området

Till Sorlams naturstig kommer man från Nouxvägen, Hackjärvsvägen eller Pirttimäki friluftsleder. Parkeringsområden finns vid Nouxvägen och Nuuksionmaja. Från parkeringsområdet vid Nouxvägen går en grusbelagd stig till början av naturstigen. Från Nuuksionmaja måste man först gå en bit längs Hackjärvsvägen tills man kommer till naturstigens förbindelsestig.

Vid Sorlams kokskjul kan man äta färdkost och göra en lägereld.

Leder

Sorlams naturstig cirka 5 km.
Laihalammen kierros är cirka 2 km. Lederna är markerade med gul färg och skyltar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stigen är ställvis stenig och har mycket trädrötter och spångar och är således inte lättframkomlig. När det är vått väder kan stigen vara mycket blöt.