Information om området

OBS! Stora Brändös pontonbrygga har flyttat sig under vinter. Underhållsarbeten ska göras under sommer. Kom ihåg att vara extra försiktig när du lamnar vid bryggan. 

Bredvid ön, som ligger på östra sidan om Porkala udd, går en utmärkt 1,2 meter djup farled. Vattnen söder och öster om öarna är grunda och där finns grynnor, men den västra stranden av huvudön består av höga berg och i samband med dem är vattnet djupt. Vid lämpliga ilandstigningsplatser finns det förtöjningsringar. På öns östra sida finns en vik som skyddas från de rådande vindarna och där finns en stadig betongpontonbrygga och förtöjningsbojar. Under vintrar med goda isförhållanden kan man ta sig till öns eldplatser genom att skida eller åka skridsko.

Bäst man känna Stora Brändö genom att fotvandra längs stigen som går runt ön. På den södra delen av ön går rutten till fågeltornet högt uppe på berget. Direkt nedanför fågeltornet börjar fågelskyddsområdet, dit Brändös södra strandremsa och skären utanför hör. Landstigning på detta område är förbjuden under fåglarnas häckningstid (1.4–31.7), men man har god utsikt över området från fågeltornet.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det finns ingen service för rörelsehindrade på Stora Brändö. Området har stora höjdskillnader, stigarna är smala, har rötter och hala bergsetapper.

Tilläggsinformation

Ögruppen Stora Brändö hörde till Porkala-området som utarrenderades till Sovjetunionen efter andra världskriget åren 1944–1956. Efter att områdena återbördades var det vanligt att arrendeområdenas byggnader förstördes, men på Stora Brändö fanns det troligtvis inte några byggnader ens långt före krigen.

I närheten av den norra stranden finns det dock kvarlämningar av en fiskarstuga samt ett kulturlandskap med skärgårdsprägel och gamla trädgårdsväxter. Gårdsmiljön med öppna ängar lämpar sig utmärkt för övernattning i tält. På sommaren dekorerar styvmorsviolerna gården som violetta blommattor. Trots att ingen bott på ön på länge finns det ändå små tecken på dess historia synliga här och där.