Information om området

Stora Fagerö ligger i närheten av en farled, endast 6 km från hamnen i Ingå kyrkby. Det är lättast att ta iland på den västra delen av Stora Fagerös nordspets, där det finns en brygga och bojar. Ön är som skapad för paddlare: det är lätt att ta iland, det finns rikligt med tältplatser och bekvämligheten ökas ytterligare av öns goda utrustningsnivå.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stora Fagerö med sina mjuka sandstränder är inte ett tillgängligt område. På ön finns dock en bit längre upp från sandstranden jämna, breda och lättframkomliga stigar. Vägen från bryggan till kokskjulet är till exempel kort och jämn med undantag för en avsats.

Tilläggsinformation

Allt sedan urminnes tider har Stora Fagerö hört till kyrkan. Uuvi hyr den norra delen av ön med sina natursköna sandstränder av Ingå församling, som fortfarande äger största delen av ön. På ön finns även församlingens lägerområde.

På grund av sina naturvärden hör Stora Fagerö till Ingå skärgårds Natura-skyddsområde.