Information om området

Ruttbåtarna trafikerar flera gånger om dagen och båtturen är som kortast bara några minuter lång. Det finns en badplats, områden med gräsmattor som lämpar sig för picknick, en sportplan och flera kokskjul och rastplatser runt om på ön.

Hela Stora Kalvholmen är ett friluftsområde med undantag av nordvästra hörnets privatområde. På privatområdet ligger en villa som imiterar ett tempel och den är inte till besökarnas förfogande.
För dem som rör sig med egen båt finns en gästbrygga samt förtöjningsbojar och -ringar.

Aktuell tidtabell för ruttrafiken till holmen.

I terrängen på Stora Kalvholmen finns också fasta orienteringskontroller.

Leder

Runt holmen går en lättframkomlig och delvis tillgänglig cirka 1,5 km lång led. På holmen finns även andra stigar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stora Kalvholmen är delvis tillgänglig för rörelsehindrade. Holmen har ett handikappanpassat wc och holmens leder är delvis tillgängliga. Skärgårdstransporten mellan Nokkala och Stora Kalvholmen är delvis tillgänglig för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

På holmen finns en sommarkiosk i det gamla fisketorpet och sommarrestaurangen Gula Villan som också ansvarar för gästbryggan.

Stora Kalvholmen har haft fiskebosättning på 1700–1800-talen. I slutet av 1800-talet blev holmen en privat holme för villor. Esbo stad köpte sitt område på Stora Kalvholmen år 1985.