Information om området

Förbindelsebåten till Stora Räntan startar från Brunnsparkens strand vid bryggan i Ulrikasborg (Ehrenströmsvägen 3, 00140 Helsingfors). Förbindelsebåtens tidtabeller och priser finns på Merenkävijät ry:s sidor. Tillkalla båten genom att lyfta upp den vita signalskylten.

På holmen finns många alternerande växtmiljöer, bland annat en klibbalslund, strandängar, torra hällmarksängar och försumpade gölar på berg. Arterna på växtplatserna har kommit med vinden, havet, fåglarna och människorna till och med ända från de ryska stepperna.

Det finns fyra skyddsobjekt på Stora Räntan. Ett är fridlyst på grund av fåglarna och tre på grund av floran. På holmen sker utflykterna på fåglarnas villkor. Tidvis kan en del av lederna stängas för att trygga häckningen. Under häckningssäsongen bör de som rör sig på holmen undvika alltför nära kontakt med de vitkindade gässen och fiskmåsarna som ettrigt försvarar sina ägg och ungar.

Man får inte ha med sig hundar på Stora Räntan.

Stora Räntans naturcentrum håller öppet för allmänheten från början av maj till slutet av september. Under sommaren ordnas många evenemang och utflykter på holmen. På Stora Räntan har även en naturskola för skolorna i Helsingfors verksamhet och för daghemsgrupper ordnas äventyr på holmen.

Aktuell information om Stora Räntan hittar du på den områdesansvarigas sidor.
Runt Stora Räntan går en naturstig och en stig med geologiskt tema. Kontrolltexterna kan läsas på en mobilkarta. Man kan gå stigarna i den ordning man själv vill eller välja att endast gå delar av dem.

Leder


Harakan luontopolku, under 1 km
Harakan geologinen luontopolku, under 1 km

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga tjänster för rörelsehindrade.
Förbindelsebåten är inte tillgänglig för rörelsehindrade. En del av holmens vägar är lättframkomliga och man kommer med barnvagn i närheten av många sevärdheter. Naturstigarna går dock delvis längs stigar, berg och spångar.