Information om området

På bergets krön finns en trettio meter lång tunnel som har två öppningar. I den västra branten finns två urgröpta grottor bredvid varandra. Från dem och ända upp till bergets krön går en sju meter djup, andlöst trång klyfta som brutits in i berget. Den är ställvis endast lite på en meter bred. Det kan lossna stenblock från grottornas rak och löpgravarnas väggar så man ska inte gå in i dem. Konstruktionerna skyddas av lagen om fornminnen.

I Svarta backen finns många stigar och under vintrar med mycket snö upprätthåller Helsingfors stad skidspår i området. Aktuell information om skidspåren.

Leder

Svarta backens stig: Stigen som går i skogen är 2,5 km lång. Leden är inte markerad i terrängen. Mobilkarta och informationstavlor för leden finns på webbsidan Citynature. Leden går delvis längs en bred friluftsväg men i skogen är stigen ställvis smal så det går inte att gå med barnvagn där.

Kom ihåg att vara mycket försiktig i närheten av grottorna och klyftorna eftersom det inte finns skyddsräcken i terrängen. Det kan lossna stenblock från grottornas tak och löpgravarnas väggar så man ska inte gå in i dem. Alla rör sig i terrängen på eget ansvar. I närheten av grottorna bör man inte låta barn gå ensamma utanför stigen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade men friluftsområdets leder är lättframkomliga.