Information om området

Holmen lämpar sig som etappmål vid havsutfärder och ligger alldeles i närheten av en utmärkt farled. Från fastlandet, t.ex. från Sandnäsudds butik och hamn, är det ca 2 km till holmen.

På östra sidan av Tallholmen finns flacka bergstränder medan västra sidan är brantare och stranden där även är djupare. På holmens nordvästra strand finns några förtöjningsringar i berget.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har ingen service för rörelsehindrade. Ilandstigningen är tämligen utmanande och terrängen är heller inte särskilt lättframkomlig.

Tilläggsinformation

Några kilometer norr om området ligger Långöns friluftsområde.