Information om området

Det är tillåtet att tälta. Vill man göra upp eld behöver man ta med egen ved.
På holmen finns en stuga i privat bruk.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade och naturen äe inte lättframkomlig.