Information om området

Början och slutet av naturstigen hör till Kalajärvis motionsslinga och man kommer till naturstigen från motionsslingans parkeringsområde. I närheten av Kurkijärvi och på Tremanskärr går stigen mestadels på spångar. På tavlorna längs naturstigen presenteras Tremanskärrs högmosse och naturen i norra Esbo.

Leder

Tremanskärrs naturstig 4 km.
Det finns också två kortare stigar: den ena går runt Tremanskärr (2,8 km) och den andra går via Kurkijärvi (3,4 Km).

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stigen är inte tillgänglig för rörelsehindrade. På stigen finns trappor och på de fuktigaste ställena finns spångar.