Information om området

Den norra delen av friluftsholmen Tvijälp, som ligger utanför Westend, är skogig och den södra delen domineras av klippor. Holmens mittparti utgörs av låglänt mark.

Det är inte tillåtet att tälta på holmen och det finns inga tjänster på den.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade och naturen är inte lättframkomlig.