Information om området

Från parkeringsplatsen går en stig till stranden. Längs stigen finns en toalett och ett vedskjul. Då man anländer till stranden kan man genast slå sig ner och inta sin färdkost i kokskjulet, vid eldplatsen eller äventyrligt hoppa från sten till sten för att hitta sin favoritplats.

Vid vedskjulet förgrenar sig stigen som man kan följa längs stranden i ca 300 meter tills man kommer till Fågelboets unika bergudde där man kan beundra det ståtliga havslandskapet. Med god tur kan man längs stigen i skogen hitta bär och svamp att plocka i korgen. I närheten av Fågelboet finns en stor öppning i skogen orsakad av en kraftig storm.

Friluftsområdets strandvatten är steniga och grunda och lämpar sig inte för båtar, kajaker eller kanoter.

Uuvis område gränsar till privata tomter, vars frid bör respekteras.

Vägen och parkeringsplatsen plogas på vinter. Vedunderhåll även på vintern.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det finns ingen service för rörelsehindrade på Varlaxudden. Områdets stigar är smala naturstigar som går i en stenig och bergig terräng. De har vissa höjdskillnader och kan vara hala när de är våta. Friluftsområdet är litet och det är ca 150 meter från parkeringsplatsen till stranden.

Tilläggsinformation

På Emsalö ligger ett annat av Uuvis områden, Stornäsudden.