Prasslet av vindoverallen och fåglarnas kvitter mot trafikens dämpade sus. Förflyttningen från stadens oljud till naturens tystnad är förvånansvärt kort – naturen praktiskt taget kommer till dig.

Det är lätt att ta sig till besöksmålen i Nylands närnatur – det går till exempel att åka metro. Även om staden är nära, kommer man ändå åt att försjunka i de upplevelser naturen har att erbjuda. En avslappnande dagsutflykt tillsammans med vännerna eller familjen friskar upp sinnet och de lättframkomliga lederna gör det möjligt för alla att glädjas över naturen.

Bekanta dig med listan med tips om olika besöksmål i närnaturen och känn naturens närhet!

Sarvikallio (Uuvi)

Utsikten från Sarvikallios krön får tankarna att flyga i väg ut över sjöns öppna vatten. Det är inte konstigt att många av guldålderns konstnärer gärna kopplade av där med sina målningsredskap. Röken som stiger från eldplatsen skapar en stämning av en längre utflykt trots att Sarvikallio för de flesta besökarna är ett närutflyktsmål som besöks varje vecka. Seittelinreittis lättframkomliga kurvor får en att fokusera på stunden och piggar upp sinnet samt blodcirkulationen.

Gammelstadsfjärden (Helsingfors stad)

Gammelstadsfjärden är en lyckad blandning av utflyktsdestinationer som passar för alla, givande fågelskådning och gammal industrikultur. Fiskarna lurar fiskar i forsens skum, kikare och teleskop dinglar på axlarna och ett lite följe med barnvagn styr kosan mot spången som leder till Kalvholmen.

Drumsös stränder (Helsingfors stad)

Drumsö kallas även för de lyckligas ö och lycka är säkert att bo invid öppna stränder vid havet. En ännu större lycka är att vem som helst lätt kan röra sig på Drumsös stränder – genom att till exempel anlända med metro. Klibbalsdungar, sand- och bergsstränder och öppna landskap ända till horisonten är inte fritt tillgängliga i alla huvudstäder.

Strandpromenaden (Esbo stad)

Esbo strandpromenad följer havets strandlinje i dryga 40 kilometer. Längs leden finns intressanta platser för dem som är intresserade av naturen, kulturhistoria, byggnadsbeståndet och gångna tiders liv vid kusten. Färden kan göras med såväl stadscykel som rullstol och man kan ta sig till Strandpromenaden med till exempel metro.

Bredvikens naturskyddsområde (Forststyrelsen och Esbo stad)

Skäggmes i vassruggen, mindre strandpipare på strandängen, brun kärrhök svävande i luften – eller trots allt kor på bete? I Bredviken finns det mycket att observera såväl från de två fågeltornen som från spången som går mellan dem. Den ståtliga jugendvillan som ligger i utkanten av Bredvikens naturskyddsområde är Naturens hus Villa Elfvik från vars knut många korta naturstigar har sin startpunkt.


Esbo centralpark (Esbo stad)

Esbo centralpark går tvärs igenom staden i öst-västlig riktning. För många är parken en daglig destination men för många andra en okänd pärla. Man kan börja bekanta sig med området genom att gå Hackspettsrundan i Mössenkärrs göllandskap. Det är vida känt att mången terrängcyklist trivs på stigarna i centralparken.

Petikko (Vanda stad)

Petikko är en del av Vandas mest vidsträckta sammanhängande skogsområde där man kan njuta av öppna myrlandskap vilket är synnerligen sällsynt i huvudstadsregionen. På friluftslederna i Petikko kan man se såväl föräldrar som skuffar på barnvagnar, joggare som cyklister som motionerar sina gravelcyklar. Under vintrar med snö har området fina skidspår. Doften av rök och ljudet av glada friluftsmänniskor vittnar om en annalkande eldplats.

Svarta backen (Helsingfors stad)

Svarta backen är huvudstadsregionens värdefullaste lundområde. Där frodas ståtlig strutbräken och andra krävande växtarter. På våren fylls luften av fågelsång och platsen är utmärkt för att bonga kräldjur. I Svarta backen kan man se rikligt med spår av en rik fästnings- och stenbrottshistoria som för tankarna till en svunnen tid och kittlar fantasin.

Yoast SEO