Pörtös friluftsområdets utvecklingsplan är ny färdig. På Pörtö, som ligger i Borgå, finns områden som förvaltas av såväl Uuvi som av Forststyrelsen. Områdena bildar tillsammans en nästan 60 hektar stor rekreations- och naturskyddsområdeshelhet. Den här utvecklingsplanen av karaktären översiktsplan har utarbetats i Uuvis projekt där utvecklingen av rekreationsanvändningen på Pörtö har granskats på en helhetsnivå. Uuvi och Forststyrelsen ansvarar för mer detaljerade användnings- och skötselplaner separat för de områden de förvaltar.

Pörtö är en intressant maritim och kulturell helhet. Rekreationsområdet ligger i närheten av en gammal by och är en del av ett levande och fungerande ösamhälle. När man rör sig på ön får man uppleva skogen, se skyddade havsvikar samt beundra det öppna havet både från flacka och från höga klippstränder. Också Försvarsmaktens tidigare närvaro på ön syns än i dag på flera sätt och områdets krigshistoria intresserar många besökare. Pörtö är ett exceptionellt tillgängligt besöksmål för att ligga i skärgården, eftersom det finns kostnadsfri förbindelsebåttrafik till ön året runt. Det här gör det möjligt att besöka ön också om man inte äger en båt. Också bland båtfarare är Pörtö ett populärt besöksmål.

Rekreationsanvändning av naturen och naturturism har generellt sett ökat i popularitet. Det märks också på Pörtö, vars läge nära huvudstadsregionen och utmärkta tillgänglighet främjar en ökning av antalet besökare. En strukturerad utveckling av rekreationsanvändningen av Pörtö och styrning av användningen är ovillkorliga förutsättningar för att området ska kunna användas på ett hållbart sätt. I planeringen har synvinklar som företräder såväl besökarna, lokalbefolkningen, olika aktörer och intressentgrupper som näringsverksamheten inom turism beaktats.

Pörtös friluftsområdets utvecklingsplan har finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och finansiering har beviljats genom Leadergruppen Silmu.