Vilka besöksmål är tillgängliga för just Dig?

Uuvi gör noggranna ruttbeskrivningar för alla områden ur tillgänglighetssynvinkel.

Text: Jonna Saari / Retkipaikka

Ett besöksmål som är lätt för en friluftsmänniska kan vara allt för utmanande för en annan. Uuvi går från och med år 2018 igenom alla närapå 40 områden och lägger upp information om dem på nätet, med vars hjälp man själv kan uppskatta vilket område som är lätt och vilket som inte är det.

Varje människa känner bäst till sin egen förmåga att röra sig och tillgängligheten är inte svartvit. På Uuvis sidor hittar du i fortsättningen även förhandsinformation ur tillgänglighets- och lättframkomlighetssynvinkel beträffande föreningens alla områden.

För varje område produceras ett omfattande material på nätet. Förutom bilder och beskrivningar kan det till exempel finnas videosnuttar från ledernas mest utmanande etapper. På detta sätta kan alla själva uppskatta vilka områden som passar den egna rörelseförmågan och vilka ej.

Materialet läggs ut på nätet an efter att områdena gås igenom. På samma gång utvecklar Uuvi i mån av möjlighet sina områden så de blir mera lättframkomliga.

Nya leder och pauskonstruktioner på kommande

I fortsättningen satsar Uuvi i sina områden allt mera på utmärkta leder. Allt efter att nya leder skapas, läggs även information om dem ur tillgänglighets- och lättframkomlighetssynvinkel ut på nätet.

Områdena kommer att få nya skyltar där tillgängligheten beaktats bland annat med tanke på eventuell färgblindhet.

Uuvi har även nya terrängkonstruktioner. De nya konstruktionerna uppförs i terrängen efter hand. De första nya konstruktionerna har gjorts i Piilolammi i Hyvinge. I Piilloammi har man i samarbete med Hyvinge stad satsat på tillgängligheten: rutten har förbättrats, en ny bro har byggts och eldplatsen är även tillgänglig för rullstolsbundna. För närvarande finns det ingen handikapputrustad toalett i området, men en sådan finns i planerna.

Även i Kopparnäs i Ingå utvecklas tillgängligheten och lättframkomligheten. Området genomgår en mera omfattande allmän planering och i samband med detta övervägs tillgängligheten och lättframkomligheten noggrant. Bättre tjänster för rörelsehindrade är på kommande.

Berätta om dina önskemål för Uuvi

Användarnas erfarenheter, observationer och önskemål är viktiga verktyg för Uuvi när det gäller att utveckla leder och områden så att de blir mera tillgängliga. Kommentarer och förbättringsförslag kan skickas per e-post till adressen uuvi@uuvi.fi.

Uuvi samarbetar med Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta dvs. Vau ry. Jukka Parviainen från Vau ry. arbetar med tillgänglig motion i naturen och har själv naturmotion som intresse. Han hjälper Uuvi att kartlägga områdenas möjligheter ur tillgänglighetssynvinkel.

Samarbetet kring tillgänglighet och lättframkomlighet fortsätter i framtiden ännu starkare genom ett nätverk av experter.