Bergudden, som hör till Kopparnäs-Störsvik bergiga strandzon, lockar många att njuta av havets olika ansikten – av stormar, lugn eller solen som sjunker ner bakom horisonten. Nu förnyas Berguddens serviceutrustning så att den kan stödja det unika landskapet och möjliggöra en fortsatt, mångsidig användning av området.

Bergudden utvecklas för att bli ett utfärdsmål med tillgängliga tjänster, vilket den flacka om jämna bergsuddens natur lämpar sig väl för. Efter utvecklingsarbetet kommer Bergudden att vara ett lämpligt utfärdsmål oberoende av livssituation eller -skede – för alla åldrar.

Berguddens utvecklingsåtgärder är en fortsättning på den omfattande utvecklingen av Kopparnäs-Störsvik. I samband med den har serviceutrustningen redan förnyats i Sandfjärden, Sandviken och på Brändöskatans strandområden samt på Stora Halsö. Skyltningen av lederna har på inletts i Klobbacka och på strandleden. Under fältsäsongen 2022 fortsätter arbetet med skyltarna på områdets stamleder. 

Förnyelserna på Bergudden

Utvecklingsarbetena på Bergudden börjar våren 2022. De gamla konstruktionerna som nått slutet av sin livslängd på Berguddens strandområden kommer att rivas eller renoveras till den del det är möjligt. I stället byggs nya, tillgängliga konstruktioner för friluftsbruk och informationsskyltar.

Leden som går från parkeringsområdet till stranden förbättras och i ändan av den byggs en utsiktsplattform. Utsiktsplattformen har en vacker utsikt över havet och kan användas för till exempel fågelskådning. Den byggs runt grunden för ett av Finlands första vindkraftverk. Också i fortsättningen kommer grunden, som berättar om platsens historia, att betjäna besökarna som en bänkkonstruktion.

Två nya eldplatser kommer att byggas på Bergudden. I anslutning till den ena eldplatsen byggs två tak som fungerar som en plats där man kan äta sin färdkost och ta skydd från väder och vind. Placeringen av eldplatserna tar hänsyn till det växande antalet besökare i området. Det är mening att flera sällskap samtidigt ska kunna värma sin färdkost och njuta av den. På det nuvarande kokskjulets grund byggs ett träförråd som betjänar områdets båda eldplatser.


Toalettutrustningen förbättras också. Den torrtoalett som ligger närmast stranden renoveras och bredvid den byggs en ny torrtoalett som liksom övriga nybyggnader är tillgänglig. Torrtoaletten i områdets norra del rivs.

Berguddens infotavla och skyltar uppdateras så att de motsvarar det utvecklade området. Information och vägledning erbjudas på flera olika språk och besökarna får även information om hur de ska ta hänsyn till naturvärden och beakta säkerhetsrelaterade frågor samt svar på allmänna frågor om hur man rör sig på området.

Också Berguddens parkeringsarrangemang förnyas med hänsyn till tillgänglighet.

Berguddens utvecklingsåtgärder hör till projektet Esteetön Bergudden (Tillgängligt Bergudden). Projektet får finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och finansieringen har beviljats via Leader-gruppen Pomoväst. Projektet fortsätter till slutet av år 2023.

Tilläggsinformation:

Fältmästare Mikael Avellan
tfn 040 745 3295
mikael.avellan@uuvi.fi

Specialplanerare Silva Sallamaa
tfn 050 373 7450
silva.sallamaa@uuvi.fi