Utöver naturupplevelser erbjuder Uuvi även sina besökare bastuupplevelser. Våra bastur som fungerar enligt självbetjäningsprincipen på Byxholmen, Lilla Lekholmen och på Stora Halsö i Kopparnäs-Störsvik friluftsområdes skärgård är alltid öppna och till för alla.

För att det ska gå att bada bastu finns det gemensamma spelregler. Bastuturen ska alltid reserveras i bastuturshäftet som finns i anslutning till bastun, även om det inte finns andra bastubadare. Man får bada bastu i högst en timme. Om man blir klar med bastubadet och städningen av bastun snabbare, är det en bra idé att gå och tipsa följande i kön om saken.

På Byxholmen och Stora Halsö finns det en brunn till bastubadarnas förfogande. Det går att kasta bad med vattnet från brunnen. På Lilla Lekholmen är bastubadarna tvungna att utrusta sig med eget sötvatten eftersom ön saknar brunn. Det är förbjudet att kasta havsvatten på bastuugnen. Saltvattnet gör snabbt slut på bastuugnen genom att söndra den och få den att rosta.

Bastubadarna är själva ansvariga för trivseln i bastun – det vill säga renligheten. Det finns städredskap för att hålla bastun ren och det lönar sig att städa både då man värmer bastun och efter att man badat bastu. Askluckan ska alltid tömmas innan man tänder eld i bastuugnens eldstad.

Om man vill använda tvättmedel i friluftsbastun lämpar sig fosfatfria och biologiskt nedbrytbara tvättmedel bäst, till exempel sådana produkter som är märkta med Svanmärket. Att plaska med tvål och schampo i havet får fiskarnas magar ur balans och bastubadarna ska inte syssla med sådant. Basturna är till för att besökarna ska kunna tvätta sig och njuta av badet, de är inte till för klädtvätt eller diskning av kärl.

Stranden vid bastun på Byxholmen är även den lämpligaste platsen för till exempel paddlare att stiga i land. Självfallet ska det också gå att ta i land under bastuturerna. Man bör dock respektera bastubadarnas bastufrid, det vill säga flytta sig längre in på ön och flytta vattenfärdmedlen så att de inte blockerar hela stranden.

Basturna i Gölisnäs

I Gölisnäs finns två bastur som kan användas när hamnen är öppen. Basturna ska bokas på förhand av områdets övervakare och en liten avgift uppbärs för användningen. Gölisnäs säsong är redan slut men basturna kan användas på sommaren igen.