Du kan reservera en bastutur genom att skriva in din reservation i bastuturshäftet. Bastureservationen bör antecknas även om det inte finns andra sjötrafikanter på plats.

En bastureservation kan endast göras av en person på plats i hamnen. En person i hamnen kan inte göra en reservation för en annan person som anländer senare till hamnen.

Bastubadstiden för ett sällskap är maximalt en timme. Tiden att värma upp en kall bastu räknas inte med i bastubadstiden. Det är bra att meddela följande bastubadare om den egna turen blev kortare än en timme.

Använd endast sött vatten för att kasta bad (vatten du tagit med dig, regnvatten, brunnsvatten). Det är förbjudet att kasta bad med havsvatten. Bastuugnen går rostar och går sönder av havsvatten.

Töm alltid bastuugnens asklåda i askhinken (ute) före bastun värms upp.

Bastubadarna sköter om att bastun hålls ren. Rengöringen och städningen kan väl göras medan bastun värms upp och innan den egna bastuturen tar slut. I bastun/omklädningsrummet finns redskap för att rengöra lavar, golv och hinkar.

Tvätta dig inte i havet med tvål eller schampo. Om du använder tvättmedel i bastun/duschen, använd fosfatfria och biologiskt nedbrytbara tvättmedel till exempel produkter märkta med Svanmärket.

Bastun och bastuns strand är inte platser för tvättning och kärltvätt.

Lämna ved för nästa bastubadare.

Kvällens sista bastubadare ser till att bastuns ventilationsluckor/fönster blir uppe. Det är bra att bastun vädras och torkar upp efter användning.

Respektera bastufriden.

Sköna bad!