Information om området

Förutom med skärgårdsbåten kommer man även till holmen med egen båt eller genom att paddla. Det går lätt att gå i land med kajaken eftersom den norra delen av holmen är väldigt låg. För dem som kommer med egen båt finns det förtöjningsbojar och -ringar på holmen. I holmens skyddade gästhamn kan man sidoförtöja båten vid vågbrytaren. Det är tillåtet att tälta på holmen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade. Det är ganska lätt att röra sig på holmen tack vare dess släta klippor. Leden från skärgårdsbåtens brygga till gästhamnen är lättframkomlig.