Information om området

Holmen hörde till Porkalaområdet som efter andra världskriget arrenderades till Sovjetunionen ända till år 1956. På holmen finns historiska konstruktioner såsom bunkrar och gamla byggnader. Det är tillåtet att tälta på holmen.

Radarstationen som finns på holmen hör till Försvarsmakten.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga tjänster för rörelsehindrade. Stigarna är steniga skogsstigar med rötter.