Information om området

Till Möholmens friluftsområde hör också lilla Bastuholmen som har en landstigningsbrygga.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen är inte tillgängligt för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

Norrkullalandet som har mera tjänster än Möholmen ligger intill.