Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen är inte tillgängligt för rörelsehindrade.