Tallholmen är ämnad för friluftsmänniskor, tältare och båtfolk. Med undantag för tillfällig tältning är det avgiftsbelagt att tälta.

Det finns två basturna på holmen. En av basturna får besökarna använda. Andra bastun tillhör holmens stuga, som kan hyras. Tillgången på sött vatten i holmens brunn är begränsad och vattenkvaliteten i borrbrunnen uppfyller inte alltid kraven för hushållsvatten. Man bör således ha med sig eget dricksvatten. Brunnens vatten kan användas till bastuugnen, som man inte får kasta havsvatten på.

Man kan också ta sig till Tallholmens strand med segelbåt. Paddlarna går lättast i land vid holmens norra hörn där det finns en sandstrand.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade.