Information om området

Man kommer till naturstigen bland annat via parkeringsområdet vid Sälörsvägen eller via Strandpromenaden nära kraftverket.

En del av skyltarna längs naturstigen har försvunnit eller förstörts på grund av vandalism eller byggnadsarbeten. Skyltarna kommer inte att förnyas eftersom hela Finno-området kommer att genomgå stora förändringar när avloppsreningsverket avlägsnas från området och husbyggandet inleds. Själva fågelsjön med omgivande natur kommer fortfarande att utvecklas som naturobjekt.

Leder

Naturstig 1,6 km. Leden går i jämn terräng på en gång- och cykelväg med yta av sand.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Finno naturstig har inga tjänster för rörelsehindrade, men leden är mycket lättframkomlig även med barnvagn.