Vik-Gammalstadsviken är Helsingfors största naturskyddsområde. Gammelstadsvikens fågelvatten hör till nätverket Natura 2000.

På Gammelstadsvikens område finns många olika livsmiljöer: frodiga klibbalslundar dominerade av lövträd, strandängar och vassruggar. Man kan lätt bekanta sig med dem alla för det finns mycket bra leder på området och olika fågelplattformar och -gömslen samt fågeltorn.

När marken inte är frusen får man röra sig i det skyddade vassområdet endast om man går längs stigarna.

Leder

Stigen Naturens sköte, tillgänglig
Stigen är cirka 1 kilometer lång. Längs naturstigen finns tio uppgiftskontroller varav åtta är tillgängliga. Noggrannare uppgifter om naturstigen.

Spångstig till Fårholmen, tillgänglig
Leden är 2,4 kilometer lång. Den tillgängliga spångleden leder till en tillgänglig fågelplattform. Bredvid plattformen finns ett fågeltorn. Noggrannare uppgifter om naturstigen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det finns tillgängliga naturstigar och en tillgänglig fågelplattform på området. Även en del av områdets övriga leder är lättframkomliga.

Mera tips i anslutning till områdets tillgänglighet.

Tilläggsinformation

Restaurangen Ravintola Koskenranta bedriver verksamhet på området (på finska).

Tekniska museet ligger på området.

Gammelstadsfjärden sammanlänkas med arboretumet i Vik (på finska).