Information om området

Längs Hasselstigen finns några bänkar att vila på, två bänk-bordkombinationer, en brygga vid Kurkistonjärvis strand och en observationsplattform vid Kalljärvis strandäng.

Eriksstigen berättar om Koski-Navalaområdets historia, naturen och nutiden. På området finns skyddade byggnader och kulturlandskap samt naturskyddsobjekt. Området ägs till största del av Kyrkslätts kommun.

Stigarna är menade endast för vandring, inte för terrängcyklar eller motorfordon. Håll dig på de markerade lederna och ta hänsyn till naturen runtomkring. I byggnaderna finns invånare och verksamhet, gå inte in på gårdsområdena!

Leder

Hasselstigen 4,4 km
Stigen startar från Saltboden på Eriksgård. Den går via Haapajärvis, Kurkistonjärvis och Kalljärvis stränder och skogar och återvänder till Saltboden. Längs stigen finns 19 informationsskyltar. Hasselstigen är utmärkt med blåa pålar. Stigen är markerad med blåa pålar.

Eriksstig
Begynnelsepunkten ligger på Eriksgårds gårdsområde men man kan lika bra gå stigen från Navalahållet. Leden går längs stigar och små vägar på Haapajärvis stränder i terrängen mellan Eriksgård och Navala herrgård. Stigen är markerad med röda pålar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stigarna är lättframkomliga men inte tillgängliga för rörelsehindrade. Hasselstigen är krävande på två branta ställen. På fuktiga ställen finns spångar eller krossgrus och på ett par branta ställen finns trappor av trä.

Tilläggsinformation

Eriksgård finns på området.