Information om området

Krokholmen är ämnad för friluftsmänniskor, sjötrafikanter och tältare. Holmen ligger i Sibbo, 5 km från Nordsjö. Vanda stad äger över 8 hektar av Krokholmen men det finns även privata tomter på holmen och deras frid bör respekteras. En del av den östra stranden är fridlyst under sjöfåglarnas häckningstid.

Det finns en badstrand, kokskjul och toaletter på området. Med undantag av tillfällig tältning är det avgiftsbelagt att tälta. På friluftsområdet finns en brunn vars vatten är drickbart endast efter att det kokats.

VARNING: Fartygen som trafikerar till Nordsjö hamn kan när de kör förbi orsaka kraftiga och plötsliga strömmar i vattnet och förändringar i vattenståndet på Krokholmens stränder. Fenomenet kan orsaka farosituationer för båtar förtöjda vid stranden och barn som använder badstranden.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade.