Information om området

Petikkos friluftsleder passar såväl vandrare, skidåkare som friluftsmänniskor. I samband med Petikon portti finns motionsredskap samt bord och bänkar där man kan äta sin färdkost. Många hobbyverksamheter och föreningar har hittat sin plats i Petikko. På området finns bland annat skidåknings- och orienteringsföreningar, jaktföreningar, en hundhobbyförening och en joggingklubb.

Karta över leder i Petikko.

På vintern går det skidspår längs många av friluftslederna. Aktuell information om skidspåren.
Karta över skidspåren i Petikko.

Leder

Det finns friluftsleder på området.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det saknas egentliga tjänster för rörelsehindrade på området, men friluftslederna är lättframkomliga.