Information om området

Man kommer bäst till Lillfjärden från sundet öster om Fallholmen, där man kan navigera enligt ensmärket på västra udden av Lötholmen. I sundet finns en sten som man bör akta sig för! Man kommer också till Lillfjärden från sundet väster om Granholmen.

Alla öar och holmar i Lillfjärdens friluftsområde har rastplatser med eldplatser och toaletter. På Hästö finns det dessutom en brygga samt bredvid bryggan en sandstrand som lämpar sig för simning.

Närmaste butik och båtservicestation finns i Kabböle skärgårdscentrum på fastlandet ca 12 km norr om ögruppen. Man kan sjösätta båtar och kanoter vid stranden och det finns avgiftsbelagd dagsparkering för bilar. Aktuell information om servicen på Kabböle Marina finns här.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det finns inte service för rörelsehindrade på Lillfjärden, men stranden och rastplatserna på Hästö är lättframkomliga. Hästö har en bra brygga och terrängen från bryggan till närmaste rastplats är tämligen jämn och lättframkomlig. De övriga holmarna saknar bryggor och terrängen på dem är varierande.