Information om området

I Oitans finns en av de populäraste badstränderna i Esbo inklusive en Angry Birds-park. Motionären kan jogga eller skida på en 4,4 km lång upplyst bana. I närheten av Oitans friluftscenter finns en cirka 2 km lång naturstig.

Aktuell information om badvattnet och skidspåren.

Leder

Naturstig cirka 2 km: Naturstigen som slingrar fram i skogsterräng startar invid Oitans herrgårds huvudbyggnad. När det finns snö går det skidspår längs stigens andra ända och det är då inte rekommenderat att gå där. Naturstigen är huvudsakligen en relativt lättframkomlig skogsstig. Slutändans bergsbrant har trappor för att göra det lättare att ta sig fram.

Motionsslinga 4,4 km, stenmjölsbeläggning.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På Oitans friluftsområde finns en badbrygga som är tillgänglig för rörelsehindrade. Dessutom är området lättframkomligt med undantag av naturstigen.

Tilläggsinformation

I Oitans finns också en restaurang och redskapsuthyrning. På vintern finns redskapsuthyrningen i samma byggnad som restaurangen. På sommaren finns en del av redskapen vid uthyrningsplatsen på stranden. Uppgifter om tjänsterna.
I Oitans terräng finns också fasta kontroller.

På parkeringsområdet finns en laddstation för elbilar.