Information om området

Från Pirttimäen ulkoilumaja, som ligger på Bodomträskets nordvästra sida, går leder till Brobacka, Solvalla och Luk friluftsområden. På vintern finns det skidspår på området. Friluftslederna är också lämpliga för terrängcykling och det finns gott om små stigar som slingrar omkring på området.

I Pirttimäen ulkoilumaja finns ett café där man också kan hyra bastuutrymmen.

Leder

Friluftsleder: 20 km markerade friluftsleder, varav 16 km med beläggning av stenmjöl och 4 km med naturbotten. På vintern har friluftslederna skidspår för klassisk skidstil. Det längsta spåret är 8 km och det kortaste är 3 km. Förbindelseleden Pirttimäki-Karjakaivo-Solvalla är cirka 7,5 km och Pirttimäki-Luukka cirka 8 km lång, naturstigar 5 km, nätverk av fasta kontroller.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade. En del av lederna är belagda med stenmjöl och är lättframkomliga även om det finns långa och branta backar.

Tilläggsinformation

Helsingfors stad köpte skogshemmanet känt som Dahlbacka år 1946. Det finskspråkiga Pirttimäki etablerades snabbt som områdets namn.