Information om området

Skärgårdsbåten går till Rövaren.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Rövaren är inte tillgängligt för rörelsehindrade och har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

Esbos friluftsholmar Rövargrundet, Stora Herrö och Kaparen ligger nära Rövaren.