Information om området

Man kommer till Stora Herrö med skärgårdsbåten. Förutom skärgårdsbåtens brygga finns det en gästbrygga med cirka tio platser för båtfolk.
Det finns en brunn på Stora Herrö men dess vatten är inte drickbart.

Största delen av holmens norra och östra stränder är till för allmänheten men på holmen finns även privata stugor vars frid man bör respektera.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stora Herrö är inte tillgänglig för rörelsehindrade. På holmen rör man sig längs skogsstigar och det finns höjdskillnader.

Tilläggsinformation

På holmen betjänar beställningsrestaurangen och evenemangsutrymmet HERRÖ.

I terrängen på Stora Herrö finns också fasta orienteringskontroller.