Information om området

Kallviksuddens ås hör till det riksomfattande åsskyddsprogrammet. Uddens stränder är sandstränder. Stora Kallviks badstrand ligger vid uddens landfäste och nära uddens spets ligger Kallviksuddens badstrand. Den långgrunda stranden är speciellt populär bland barnfamiljer.

Aktuell information om badvattnet.

Den grunda sandbottnen lockar till exempel knipor och viggar när fåglarna har sin flyttningstid.

Ett nätverk av stigar täcker hela udden. På naturskyddsområdet får man endast röra sig längs vägar och stigar. På vintern kan man om isläget tillåter åka skidor runt udden.

Leder

Kallahdenniemen luontopolku: Naturstigen presenterar strandängar och sandbankar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det saknas tjänster för rörelsehindrade på området. En del av områdets vägar och stigar är dock lättframkomliga.

Tilläggsinformation

Bostäderna på Kallviksudden är gamla villor. En stor del av villorna är byggda under början av 1900-talet.