Sandfjärdenin ranta-alueella on aloitettu virkistyskäyttöpalveluiden kehittäminen. Kehittämistoimet kuuluvat Sandfjärden kaikille -hankkeeseen (Sanka), jonka tavoitteena on tehdä ranta-alueesta entistä toimivampi ja houkuttelevampi käyntikohde erilaisten kävijäryhmien tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Hankeen kehittämistoimenpiteillä turvataan alueen luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoja, sekä taataan kävijöille turvallinen ja miellyttävä käyntikokemus. Esteettömyys ja soveltavan luontoliikunnan mahdollisuuksien huomioiminen ovat tärkeässä roolissa.

Sanka on jatkoa Kopparnäs-Störsvikin kehittämishankkeelle, jossa koko virkistys- ja luonnonsuojelualueelle laadittiin kehittämisen yleissuunnitelma. Sandfjärdenin merkitys koko virkistysalueen yhtenä solmukohtana on keskeinen.
Sanka-hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020, rahoitus on myönnetty Leader-ryhmä Pomovästin kautta. Hankkeen toteuttamisaika jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Uudistukset alueella

Sandfjärdenin ranta-alueelle rakennetaan uudet virkistyskäytön rakenteet, opasteet sekä pysäköintipaikka. Lisäksi aluetta maisemoidaan ja siellä tehdään luonnonhoitotoimia.

Alueelle rakennetaan kaksi tulipaikkaa, joista toinen on esteetön. Esteettömään tulipaikkaan kuuluvat myös kaksi esteetöntä katosta, jotka toimivat evästelypaikkoina ja tarjoavat säänsuojaa. Alueen puuvajasta ja käymälästä tehdään myös esteettömät.

Kopparnäsin eteläosan kalliorantavyöhykkeeltä Sandfjärdeniin vievän helppokulkuisen polun loppupää linjataan uudelleen.

Alueelle pystytetään infotaulu, joka sisältää kartan Kopparnäs-Störsvikin aluekokonaisuudesta palveluineen sekä tietoa ja ohjeita alueella toimimiseen. Alueen palvelut ja niiden sijainti osoitetaan maastossa opasteilla ja viitoituksella. Tietoa on tarjolla useilla kielillä. Opastusviestinnällä ohjeistetaan kävijöitä myös luontoarvojen huomioimisessa, turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja yleisissä alueella toimimiseen liittyvissä asioissa.

Sandfjärdenin alueen pysäköinti ohjataan noin 150 metrin päähän rannasta, jonne rakennetaan uusi pysäköintialue. Liikenteenohjausjärjestelyt takaavat selkeän ja turvallisen tulon alueelle. Pysäköintijärjestelyissä ja liikenteenohjauksessa huomioidaan myös linja-autot. Henkilöautoilla alueelle saapuville järjestetään mahdollisuus pysähtyä hetkeksi lähemmäs rantaa esimerkiksi matkustajien jättämistä varten. Leiriytyminen pysäköintialueella ei ole sallittua.

Lisätietoja:
Maastomestari Mikael Avellan
p. 040 745 3295
mikael.avellan@uuvi.fi

Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa
p. 050 373 7450
silva.sallamaa@uuvi.fi